Om ervoor te zorgen dat alles volgens de regels/reglementen verloopt in het land waar we actief zijn. Werken wij uitsluitend met partners die onze gedragscode, ons beleid inzake kinderarbeid, onze klokkenluidersregeling en die onze bedrijfskernwaarden onderschrijven. Bijvoorbeeld: Wij werken alleen met lokale bedrijven om te zorgen voor een systematische investering in capaciteit in de regio’s waar de inzameling plaatsvindt. Alleen producten die niet langer relevant zijn voor gebruik, worden gerecycled. Om dit te garanderen, betalen wij de erkende inzamelaars minder voor de producten dan de tweedehands marktwaarde in het gebied waar het product wordt ingezameld. Onze inzameling concurreert niet met bestaande verplichte of reglementaire terugnamesystemen in de regio die functioneel zijn en de capaciteit hebben om de producten te verwerken die door de erkende inzamelaar(s) worden ingezameld.

Bij ARGO360 zijn we er trots op een sociaal bedrijf van waarde te zijn. “Ons moto is” probeer geen bedrijf van succes te worden, maar probeer een bedrijf van waarde te worden”.